Wizyty studyjne w Warszawie i Gdańsku

W lipcu 2015 r. odbyły się wizyty studyjne w Warszawie i Gdańsku, umożlwiające studentom bezpośredni kontakt z pracodawcą oraz poznanie mechanizmów funkcjonowania firm.