Rekrutacja do projektu

Trwa nabór do projektu "Wykwalifikowani aktywni , komunikatywni absolwenci UKW".

Studenci ostatniego lub dwóch ostatnich semestrów studiów I stopnia kierunku informatyka, I i II stopnia kierunku mechatronika, pedagogika, praca socjalna, logopedia, i pedagogika wczesnoszkolna, którzy chcieliby przystąpić do projektu prosimy o wysłanie maila o treści:

"Chcę wziąć udział w projekcie "Wykwalifikowani aktywni , komunikatywni absolwenci UKW

oraz imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, numer telefonu na adres e-mail: fundusze@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji w trzech krokach:

Student zainteresowany udziałem w projekcie:

  1. wysyła zgłoszenie mailowe (o treści jak wyżej) na adres e-mail: fundusze@ukw.edu.pl
  2. bierze udział w spotkaniu rekrutacyjno-informacyjnym w terminie podanym do wiadomości przez system USOS lub na pierwszych zajęciach w roku akademickim 2017/2018
    przystępuje do badania kompetencji,
  3. zapisuje się na imienne listy w zaproponowanych rodzajach działań zgodnie z opracowaną
  4. indywidualną ścieżką wsparcia

Student zakwalifikowany do projektu wypełnia na pierwszym spotkaniu w ramach projektu następujące dokumenty:

  • deklaracja uczestnictwa w projekcie,
  • formularz dla uczestnika projektu,
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Pobierz pliki